TTe ŽIJE

TTe ŽIJE. Článek po dlouhé odmlce.

Po velmi dlouhé době je tu nový článek. Skoro by to podle aktualizací mohlo vypadat, že TTe je mrtvé. Ale opak je pravdou. Zakousli jsme se do toho a nebyl moc čas psát. A k řešení toho bylo spousta, od kolejiva po vozidla. Pokusím se přinést nějaký souhrn toho, co se nám podařilo.

2014 – Přívory


 

Pořádáme historicky první setkání modulů TTe.

Jak je vidět layout je velice úsporný. Pět traťových modulů připojených k lomu Petr Bezruč. Testujeme sjízdnost výhybek v lomu a DCC společné s normálním rozchodem.

Máme jediné hnací vozidlo a souprava se na konci nedá objet.

Setkání dvou prasátek u křížení s normálním rozchodem.

2015 – Malé Svatoňovice


 

 


Na setkání pořádaném sekcí TT Provoz máme k lomu Petr Bezruč připojeno sedm traťových modulů a odbočku do lomu Pacova Hora, kde lze alespoň provizorně objet soupravu.

Všechny vlaky jsou stále vedeny jediným provozuschopným vozidlem řady TU29, které je již částečně v laku.

Jezdíme mimo grafikon. Víceméně stále testujeme.

Posun v Pacově Hoře.

Fotoflek v zářezu – modul s nejmenším poloměrem – R500.

Zkoušíme přepravu čtyřnápravových vozů. Jde to 🙂

Souprava TU29 + Balm/ú zajišťovala dopravu zaměstnanců do lomu.

Setkání se vydařilo, moc práce je ale ještě před námi.

2016 – Krč


 


Od setkání ve Svatoňovicích byla do sjízdného stavu postavena čtyřkolejná stanice Domašín o délce 2400 mm. Zároveň v lomu Petr Bezruč byl přistavěn výjezd i z druhé strany místního nádraží. To vše bylo potřeba vyzkoušet. Proto bylo uspořádáno malé testovací setkání.

Testovaly se i nové oplenové vozy Jh/s.

Většina traťových modulů je alespoň základně naflokována.

Prasátko dostalo detaily a je téměř hotové. (Jak skoro – není to jen zasklené, není tam správný dekodér a nesvítí to – detailisto )

Nový výjezd z lomu Petr Bezruč překonává normální rozchod mimoúrovňově a je ve výšce +3cm.

Testujeme také první dva stroje řady TU47.

Zde poněkud divný a prazvláštně řazený vlak.

Velký pokrok – 2xTU47 a 2xTU29. Vše se osvědčilo, až na občasné zahoření izolace elktrovýzbroje v nově dodaných strojích řady TU47.


2016 – Malé Svatoňovice


 


Na setkání v Malých Svatoňovicích jsme připojeni k normálnímu rozchodu na lom Petr Bezruč – místní nádraží -> Benešov nad Lipou -> Pacova Hora -> Domašín. Jezdíme podle grafikonu a v zásadě na čas.

Mn čeká na křižování v Pacově Hoře.

 

Sběr slámy 🙂

Před barákem jsem z nějakého keře nalámal klády, tak mohl vyjet tento téměř rumunsky působící vlak.

TTe zabíralo z celého layoutu jen malou část. Třeba to bude za pár let naopak 😉

Os čeká v Domašíně na odjezd.

Na vybraných vozidlech testujeme používání spřáhel pro velikost N. Funguje to dobře, kompatibilita se spřáhly pro Z je ověřena. A i větsí mohutnost spřáhla jde skousnout.

Přeprava celovozových zásilek z normálního rozchodu. Podvalníkováno bylo „letecky“.

Křižování Os a Mn v Pacově Hoře.

TTf v Pacově Hoře zatím bez DCC 🙂

Stroje TU47 se až na občasné zahoření elektroinstalace v zásadě osvědčily.

Odvoz vozidel z layoutu.

Setkání se vydařilo.

Další akce, kde bude úzká k vidění (v nějaké redukované formě), bude provozní setkání velikosti TT s přístupem veřejnosti v Muzeu cukrovarnictví, lihovarnictví a řepařství v Dobrovici, konané 16.-20. 11. 2016. Máme tedy co dělat.

You may also like...