Module TTe

Úzkorozchodné moduly znázorňující naše tratě nevznikají jen v naší kotlině, ale i za našimi hranicemi.

Moduly byly postaveny během jednoho roku. Námětem je bývalá úzkorozchodná trať Frýdlant v Čechách – Heřmanice, cílem ale nebylo zobrazit nějaký konkrétní úsek.

Die Module wurden innerhalb von einem Jahr erbaut. Sie orientieren sich an der ehemaligen Schmalspurbahn Frydlant-Hermanice ohne diese exakt nachzubilden.

Všechna vozidla jsou ze stavebnic DK-Model, pro zvýšení reálnosti patinována.

Alle Fahrzeuge stammen von DK-Model und wurden selbst zusammengebaut und lackiert. Zur Erhöhung der Realität wurden alle Fahrzeuge gealtert.

Tatra byla osazena zrcátky a blinkry a je také patinována.

Der Tatra wurde mit Spiegeln und Peilstangen versehen und ebenfalls gealtert. 

Statek je z upravené stavebnice od Auhagenu.

Das Bauernhaus stammt von Auhagen allerdings wurde es gekitbasht.

 

Je použito kolejivo Lorenz s 1,4mm vysokými kolejovými pruty.
Spřáhla jsou Kadee pro velikost Z.

Das Gleismaterial entstand aus Schwellen von Lorenz und 1,4 mm hohen Schienenprofilen. Als Kupplung kommt die Kadee-Z-Kupplung zum Einsatz.

 

Zatravňováno bylo elektrostaticky, keře jsou z foliáží Polák. Stromy jsou vlastní výroby.

Die Begrünung wurde elektrostatisch aufgebracht und mit Büschen von Polak verfeinert. Einige Bäume entstanden im kompletten Eigenbau.

Mechanické rozhraní modulů je kompatibilní s českými TTe moduláři.
V plánu je stavba nádražního modulu na motiv bývalé stanice Dětřichov u Frýdlantu.

Die Module sind übrigens zur TTe-Norm der teschechischen Modulisten kompatibel.
In Planung ist ein bahnhofsmodul welches sich am ehemaligen Bahnhof Detrichov u Frydlantu orientiert.

Ahoj Martin

You may also like...