Brzdiaci vozeň s elektromagnetickým spriahlom (nielen pre HOe).

Ako každý modelár na úzkej, mál som problém ako zabezpečiť spájanie a rozpájanie vozňov brzdových a na podvalníkoch. Magnetické spriahlo som vylúčil hneď na začiatku. S príchodom elektromagnetického spriahla f. ROCO sa mi tento problém podarilo vyriešiť.

Do brzdového vozňa sa namontuje najlacnejší dekodér, stačí výhybkový, jedno funkčný. Používam brzdové vozne od DK modelu z leptu, preto odoberám prúd iba z izolovaných kolies, pri použití brzdových vozňov od Ž+Ž modelu alebo Euroforce je potreba napájanie vyriešiť inak, napr. z náprav.
Vlastné el. spriahlo som vložil do držiaka z kulisy krátkeho spriahla od f. ROCO, pričom som odstránil vrchu časť aby som mal asi 2 mm k dobru smerom na hor. El. spriahlo som potom v držiaku zalepil kvalitným lepidlom (použil som dvojzložkové). V držiaku som po odmeraní vzdialenosti vyvŕtal otvor tak, aby spriahlo vyčnievalo aspoň 5mm od hrany vozňa. V stene vozňa som urobil otvor tak, aby sa spriahlo pohybovalo čo najvoľnejšie.
bv_001.jpgTakto vyzeráspojenie brzdový vozeň a vagón na podvalníkoch.Na polomer oblúka 300 mm stačí ak sa odstráni plech zo steny vozňa od stredu po L profil. Výškové nastavenie záleží od výšky spriahla vagóna na podvalníkoch.bv_002.jpgUchytenie spriahla, vývody z spriahla som taktiež prilepil k držiaku, aby nedochádzalo k ich náhodnému odtrhnutiu, sú veľmi slabo pripajkované k cievke.

Vlastný držiak je uchytený na šrubke karosérie vozňa, ktorou sa uchycuje k rámu. Tým je daná aj výšková nastaviteľnosť el. spriahla. Po pripojení vývodu el. spriahla sa dekodér sa naprogramuje podľa návodu od výrobcu . Doporučujem dekodér obojstranne obaliť napr. lepiacou páskou.

bv_003.jpg

Pohľad do vnútra, miesta kde by mohlo dôjsť k skratu som preventívne izoloval.

Viac o parametroch spriahla a fyzikálnych vlastnostiach nájdete u výrobcu f. ROCO – katalóg alebo v starších číslach ŽM.
S týmto spriahlom bezpečne prechádzam oblúkmi 300 mm, skúšal som aj prechod oblúkom 256 mm, ale ten je možný iba s krátkou súpravou max. 2 krátke vagóny napr. rad E,Z (vagóny do 10cm), alebo 1x 4napravový. Spájanie a rozpájanie je možné na rovnom úseku trate, aj keď je možné aj vo veľkom oblúku, zatiaľ som to neskúšal.

Námety pre iné typy elektromagnetického spriahla

bv_004.jpg

  • A. Spriahlo, ľubovoľné, napr. vlastnej výroby, ROCO, PICO, Tillig atď. uchytíme , a na jeho koniec pripevníme (prilepenie, pripajkovanie) kontaktnú plochu z plechu, ktorý je sa schopný pritiahnuť k elektromagnetu. Po aktivovaní el. magnetu sa spriahlo vychýli smerom nadol, dôjde k rozpojeniu. Obdobný, aj keď premakanejší systém používa Lenz v svojich posunovacích lokomotívach. Spriahlo treba upevniť tak aby upevnenie dovoľovalo pohyb nadol a doboka v kľudovej polohe (niečo ako klavírny záves). El. magnet predáva ROCO (doplnok k žeriavu) alebo Litomyselského ako rozpojovač na spriahla Kadee.
  • B. Podobný princíp, len zdvih vykoná cievka a jej jadro, vhodná cievka je napríklad z prestavníka PECO, polovica prestavníka, stačí rozrezať prestavník a máte 2 cievky, spojené sú iba ľahko rezateľnou umelou hmotou, druhe jadro je potrebné vyrobiť, to značí zohnať oceľovú tyčku a zrezať na potrebnú dĺžku. Je to podobné ako stavba rozpojovača na web stránkach MoNaKo (Modelárenie na kolene.
  • C. Rozpájenie pomocou pamäťového drôtiku, ktorý vychýli spriahlo po aktivácii. Viac o drôtiku a je ho využití na stránkach /www.litomysky.cz v sekcii prestavníky.

 

bv_005.jpg

Brzdový vozeň a vagón na podvalníkoch.Tieto námety nie sú detailné, prosím neberte to ako dogmu skôr ako námet k vlastnému premýšľaniu a tvoreniu.

Veľa úspechov praje Jano.

You may also like...