TU29 v TTe

Článek není klasickým popisem stavby. Jde pouze o popis úpravy stavebnice od hekttor.biz.

V první sérii leptu T211/TU29 od hekttor.biz se vyskytla chyba v podobě širší kabiny – na každé straně o tloušťku plechu. Po tomto zjištění mnohé zamrazilo. Nejinak mě.

Náprava však není složitá a nezabere více jak hodinku práce. Uvědomíme-li si navíc, že cena stavebnice je pouze zhruba dvouapúlnásobkem ceny odlitku, nemusí nám tato drobná chyba vůbec kazit radost.

Takže jak na to ?

Nejprve rozporcujeme budku na 4 části. Boky pouze zapilujeme. Čela jsou na každé straně širší o 0,3mm, doporučuji je však zkrátit o něco víc, lépe se pak dělají zaoblené okraje. Orýsujeme a můžeme řezat – žiletkovou pilkou nebo třeba i brusným kotoučkem. Žádná extrapřesnost není potřeba. Stejně vše dotmelíme cínem.

200710240927_m_tu29_001.jpg 200710240927_m_tu29_002.jpg
Zvenku i zevnitř
Tady už celá kabina po hrubém opilování a jemném podvodosmirkobroušení. Bohužel maskována vlčí mlhou.
200710240928_m_tu29_003.jpg
Vše pořádně propájíme, cínem nešetříme.
A teď už jen několik obrázků, jak úprava dopadla:
200710240929_m_tu29_004.jpg
Po nástřiku surfacerem nebude nic poznat.200710240929_m_tu29_005.jpg
Už jen detaily podvozku a přetmelit pár drobností a půjdeme do laku.200710240930_m_tu29_006.jpg 200710240930_m_tu29_007.jpg
A pohled shoda.

200710240931_m_tu29_008.jpg
Železnice v době mosazné

200710240931_m_tu29_009.jpg 200710240932_m_tu29_010.jpg
Takhle nějak by mohla v budoucnu vypadat v čele manipulačního vlaku.

A to je prozatím vše

You may also like...